اعم از سوابق کاری مشاور شامل پروژه های انجام شده و در دست انجام در رشته های مختلف به اختصار به شرح زیر می باشد :

 

موضوع پیمان نام کارفرما
قــــــرارداد های گازرسانی
نظارت کارگاهی بر اجرای پروژه های خطوط انتقال، تغذیه ، شبکه و انشعابات گاز بوشهر  شرکت گاز استان بوشهر
نظارت کارگاهی بر اجرای پروژه های ساختمانی شرکت گاز بوشهر   شرکت گاز استان بوشهر
نظارت بر عملیات گازرسانی در سطح استان همدان  شرکت گاز استان همدان
نظارت بر عملیات گازرسانی و ساختمانی در سطح استان کردستان  شرکت گاز استان کردستان
نظارت بر عملیات گازرسانی در سطح استان سمنان  شرکت گاز استان سمنان
نظارت بر عملیات گازرسانی در سطح استان یزد – سال ۸۹  شرکت گاز استان یزد
نظارت بر اجرای پروژه های خطوط انتقال، تغذیه و انشعاب گاز در سطح استان بوشهر – سال۸۸   شرکت گاز استان بوشهر
نظارت کارگاهی گازرسانی روستاهای اسفراین  شرکت گاز استان خ.شمالی
نظارت کارگاهی بر پروژه های گازرسانی در سطح استان یزد – سال۸۸  شرکت گاز استان یزد
خدمات نظارت کارگاهی خط انتقال گاز ۱۶ اینچ چخماق – باخرز – تایباد  شرکت گاز استان خ.رضوی
نظارت بر عملیات گازرسانی در سطح استان سمنان  شرکت گاز استان سمنان
نظارت بر عملیات گازرسانی در سطح استان مرکزی شرکت گاز استان مرکزی
مسیریابی ، نقشه برداری ، طراحی و خدمات فنی مربوط به روستاهای قوچان  شرکت گاز استان خ.رضوی
نظارت بر عملیات گازرسانی در سطح استان خراسان رضوی  شرکت گاز استان خ.رضوی
مطالعات مقاوم سازی خط لوله ۳۶ اینچ انتقال گاز مشهد – سرخس منطقه ۴ عملیات انتقال گاز
نظارت بر عملیات گازرسانی در سطح استان سمنان – سال۸۵  شرکت گاز استان سمنان
نظارت بر عملیات گازرسانی در سطح استان خراسان شمالی شرکت گاز استان خ.شمالی
قــــــرارداد های راه و ترابری
نظارت کارگاهی و عالیه بر راههای روستایی شهرستان های سیب سوران و زابلی اداره کل راه و ترابری استان سیستان و بلوچستان
نظارت بر عملیات اجرایی بهسازی و نوسازی محور سبزوار – سلطان آباد اداره کل راه و ترابری خ.رضوی
مطالعات مرحله اول و دوم بلوار ۴۵ متری شهر یونسی شهرداری یونسی
نظارت بر عملیات بهسازی و روکش آسفالت محور باغچه – تربت حیدریه اداره کل راه و ترابری خ.رضوی
نظارت بر عملیات راهسازی راههای روستایی شهرستانهای خواف و زاوه اداره کل راه و ترابری خ.رضوی
نظارت بر عملیات راهسازی قطعه ۴ محور بجنورد-سنخواست اداره کل راه و ترابری خ.شمالی
نظارت بر عملیات راهسازی قطعه ۱ محور بجنورد-سنخواست اداره کل راه و ترابری خ.شمالی
مطالعات امکان سنجی و مرحله اول محور جیرفت – سه راهی بم وزارت راه و ترابری – معاونت برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل
مطالعات مرحله اول و دوم بهسازی و نوسازی راه نصرت آباد به شهداد اداره کل راه و ترابری سیستان و بلوچستان
مطالعات مرحله اول و دوم احداث محور بجنورد – سنخواست وزارت راه و ترابری کشور
مطالعات مرحله اول و دوم بسهازی محور نهبندان – زابل اداره کل راه و ترابری خ.جنوبی
مطالعات مرحله اول و دوم بهسازی محور باغچه – تربت حیدریه – سه راهی شادمهر اداره کل راه و ترابری خ.رضوی
مطالعات مرحله اول و دوم راههای روستایی شهرستان خواف ، مه ولات ، بردسکن و کاشمر اداره کل راه و ترابری خ.رضوی
مطالعات امکان سنجی و توجیه فنی اقتصادی محور قوچان – درگز وزارت راه و ترابری – معاونت برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل
مطالعات امکان سنجی و توجیه قنی اقتصادی محور زابل -سفیدآبه اداره کل راه و ترابری سیستان و بلوچستان
مطالعات امکان سنجی و توجیه قنی اقتصادی محور گلباف – شهداد اداره کل راه و ترابری کرمان
مطالعات امکان سنجی و مرحله اول باند دوم محور کردکوی – بندر ترکمن – گمیشان وزارت راه و ترابری – معاونت برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل
مطالعات مقدماتی و مرحله اول و دوم بهسازی محور کلات – لائین اداره کل راه و ترابری خ.رضوی
تکمیل مطالعات مرحله دوم و مطالعات مرحله اول و دوم پلهای بزرگ غیر تیپ محور بجنورد – سنخواست اداره کل راه و ترابری خ.شمالی
مطالعات رفع ۲۰ نقطه حادثه خیز محور مشهد – تربت حیدریه – سه راهی شادمهر اداره کل راه و ترابری خ.رضوی
مطالعات مرحله اول و دوم خیابان شهید مطهری مشهد شهرداری مشهد
مطالعات مرحله اول و دوم کنار گذر نهبندان اداره کل راه و ترابری خ.جنوبی
مطالعات مقدماتی و مرحله اول کنارگذر – آشخانه وزارت راه و ترابری – معاونت برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل
طراحی پل های عابرپیاده تیپ ۴۵،۴۰،۳۵ متری در حوزه استحفاظی اداره اداره کل راه و ترابری خ.رضوی
نظارت بر عملیات راهسازی راه های روستایی خواف – بردسکن و فیض آباد اداره کل راه و ترابری خ.رضوی
نظارت بر عملیات راهسازی محور بردسکن – انابد – درونه اداره کل راه و ترابری خ.رضوی
نظارت بر عملیات راهسازی کنارگذر – نهبندان اداره کل راه و ترابری خ.جنوبی
نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات راهسازی راه های روستایی شهرستان نهبندان اداره کل راه و ترابری خ.جنوبی
نظارت کارگاهی و عالیه محور حجت آباد- گزدز- شهرستان سربیشه اداره کل راه و ترابری خ.جنوبی
نظارت برعملیات راهسازی راههای روستایی سیب سوران و زابلی اداره کل راه و ترابری سیستان و بلوچستان
قــــــرارداد های معماری ، شهرسازی
مطالعات مرحله اول و دوم بهسازی لرزه ای ساختمانها و مراکز مربوط به شهرداری مشهذ شهرداری مشهد
کنترل و نظارت بر ساخت و سازها وپیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز نواحی ۱و۲ شهرداری منطقه ۶ مشهد شهرداری منطقه ۶مشهد
نظارت عالیه و کارگاهی پروژه بانک سپه شعبه پارک ملت مشهد بانک سپه
طراحی ، نظارت کارگاهی و نظارت عالیه طرح ها در سطح استان کرمان شرکت گاز استان کرمان
طراحی و نظارت بر پروژه آماده سازی  و طرح توسعه محوطه و ساختمان های پایانه مرزی سرخس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
طراحی ۲۵۲ واحد مسکونی مهر در شهر گلبهار و مطالعات مرحله اول و دوم آماده سازی سایت و خیابان های مجموعه شرکت تعاونی مسکن مهر ۱۲۷
طراحی ۲۴۴ واحد مسکونی مهر در شهر گلبهار و مطالعات مرحله اول و دوم آماده سازی سایت و خیابان های مجموعه شرکت تعاونی مسکن مهر ۱۶
طراحی ۳۳۰ واحد مسکونی مهر در شهر گلبهار و مطالعات مرحله اول و دوم آماده سازی سایت و خیابان های مجموعه شرکت تعاونی مسکن مهر ۱۲۰
طراحی ۲۸۱ واحد مسکونی مهر در شهر گلبهار و مطالعات مرحله اول و دوم آماده سازی سایت و خیابان های مجموعه شرکت تعاونی مسکن مهر ۸۸
مطالعات مرحله اول و دوم آماده سازی محوطه گمرک باجگیران اداره کل گمرک استان خ.رضوی
مطالعات مرحله اول و دوم مقاوم سازی تعداد ۱۰ مدرسه در استان خراسان رضوی اداره کل نوسازی مدارس استان خ.رضوی
مطالعات مرحله اول و دوم مقاوم سازی تعداد ۲۰ مدرسه در استان خراسان رضوی اداره کل نوسازی مدارس استان خ.رضوی
مطالعات مرحله اول و دوم مقاوم سازی تعداد ۸ مدرسه در استان خراسان رضوی اداره کل نوسازی مدارس استان خ.رضوی
مطالعات مرحله اول و دوم مقاوم سازی تعداد ۵ مدرسه در استان خراسان رضوی  اداره کل نوسازی مدارس استان خ.رضوی
مطالعات مرحله اول و دوم مقاوم سازی خوابگاه پردیس ۴ دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد
مطالعات مرحله اول و دوم مقاوم سازی دانشگاه علوم ریاضی دانشگله فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد
مطالعات مرحله اول و دوم مقاوم سازی گنبد مسجد دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد
قراردادهای آب و فاضلاب
نظارت مقیم و عالیه پروژه های آبرسانی در سطح استان خ.رضوی شرکت آب و فاضلاب استان خ.رضوی
نظارت بر عملیات آبرسانی مجتمع بزد تربت جام شرکت آب و فاضلاب استان خ.رضوی
مطالعات مقدماتی تآمین آب شهر تمدن ها سازمان گردشگری و میراث فرهنگی استان خ.رضوی
مخابرات
نظارت بر عملیات فیبر نوری و شبکه کابل مخابرات شرکت مخابرات استان خ.رضوی