اعضا هیئت مدیره

مهندس عباس غیب دوست     سمت : مدیرعامل

مهندس حسین عباسی

مهندس بهزاد علی اکبریان

مهندس علی نبی زاده اصل

 

تعداد و تحصیلات پرسنل شاغل در مشاور

 

مقطع تحصیلی تعداد
دکترا ۵
کارشناسی ارشد ۲۲
کارشناس ۱۵۰
کاردان فنی ۱۰۰
سایر ۲۷